top of page

KOMPETANSEOMRÅDER

 • mulighetsstudier
 • disposisjonsplaner
 • overordnede designkonsept
 • møbleringsplaner
 • spesialdesign av inventar
 • fargesetting​  - innehar prøver på ca to tusen kulører
 • belysning
 • materialvalg
 • gardiner / innvendig avskjerming
 • valg av møbler og komponenter
 • fagbeskrivelser
 • ledelse av brukerutvalg og inventarprosjekter
 • rammeavtaler
 • renovering / redesign av inventar (beskrivelser)
 • vurdering av gjenbruksmøbler
 • økonomi: kostnadsoverslag / budsjett / bestilling
 • UU - universell utforming

PRIVAT MILJØ: 

leiligheter, eneboliger, rekkehus, hytter, fritidshus

Alle typer rom / arealer

OFFENTLIG MILJØ, feks: 

 • butikkareal
 • kontormiljø (alle funksjoner)
 • skole / undervisningsareal (lavere og høyere utdanning)
 • læringssenter
 • representasjonsrom (styrerom / lederkontorer m.m.)
 • kafè / kantine
 • bibliotek
 • foajéer / vrimleareal
 • utstilling
 • infotorg
 • konferanseareal
 • arkiv / lager
 • auditoriesaler
 • spesialrom
 • historiske interiører
bottom of page