top of page

INTERIØRARKITEKT HEGE TRAASDAHL

planlegging av 

PRIVAT OG OFFENTLIG MILJØ

helhetlig konsept

planløsninger

møbleringsplaner

fargesetting 

materialer

belysning

avskjerming

beskrivelser / konkurransegrunnlag

universell utforming UU

medlem

 

AFAG - Arkitektenes fagforbund 

bottom of page